Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Perstekst inhuldiging Rozendal 20-22 op 29 juni 2019

Beste vrienden,

Vandaag mogen wij een Mariabeeld inzegenen van het type 'Onbevlekt Hart van Maria'. Vorig jaar ook in de maand juni heeft Brugge-Mariastad vzw eenzelfde type Mariabeeld ingezegend in de Balstraat 17

Willy De Four, secretaris Brugge-Mariastad v.z.w.

De maand juni is de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus maar ook aan het Onbevlekt Hart van Maria. Beide feesten zijn nauw met elkaar verbonden. Het feest van het H. Hart van Jezus wordt gevierd op de 3de vrijdag na Pinksteren dus gisteren 28 juni en het Onbevlekt Hart van Maria op de 3de zaterdag na Pinksteren dus vandaag.

Oorsprong van het feest

De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria gaat terug tot de Middeleeuwen en is een afgeleide van de verering van het Heilig Hart van Jezus. In de moderne tijd kwam de verering tot bloei na de Mariaverschijning aan de heilige Catharina Labouré in 1830 te Parijs en de Mariaverschijningen in het Portugese Fatima in 1917.

Het Onbevlekt Hart van Maria is symbool van de pure liefde en de totale toewijding aan haar zoon en haar universele moederliefde. Oorspronkelijk was de Latijnse titel  ‘Purissimum Cor’  - Allerzuiverste Hart , maar later werd dit  ‘Immaculatum Cor’ –Onbevlekt Hart om te benadrukken dat zij niet met de erfzonde is besmet.                 Het iconografisch symbool is een brandend hart, omkranst met rozen en doorstoken met een zwaard. Dat laatste is een verwijzing naar een passage uit het Lucas evangelie (2,25-35).

Het geplaatste beeldje werd door Brugge-Mariastad aangekocht in de decoratiewinkel de Ark van Zarren te Brugge. Het is een weersbestendig beeld uit gegoten hars. We zien Maria afgebeeld met een kleed, mantel en sluier. Het gedrapeerde kleed is samengebonden of opgerold ter hoogte van de lenden. Maria ziet er vrij jong uit en heeft een rond en mollig aangezicht. Zij wijst met beide handen naar haar doorboorde hart, doorboord met het zwaard van lijden. De vlammen duiden op een brandend hart van Liefde. De rozen rond het hart zijn minder zichtbaar.

Nog een klein woordje over de site waar we ons bevinden.

De naam Rozendal gaat terug op de plaats Ruckendale die in 1351 nabij de Oude Zak wordt vermeld. Wat Ruckenale betekent, is echter niet bekend. Geleidelijk aan wijzigt de naam en heeft men het in de volksmond over Rozendale. In 1555 worden beide namen zelfs samen gebruikt "een huus staende in Roosendale of Ruckendale". Op de kaart van Marcus Gerards (1562) zien we dat de straat minder lang was en doodliep op de Groenstraat. De straat werd pas in 1889 doorgetrokken tot de Gieterijstraat.

We staan hier voor het godshuis O.L.Vrouw van Bijstand een stichting van Pieter de Clerck en zijn derde echtgenote Constance van de Walle. Pieter de Clerck was gefortuneerd, dat weten wij uit de inventaris van de goederen die hij heeft nagelaten bij zijn dood. Hij was makelaar maar was ook gouverneur van de Bogaardenschool en Kerk- en dismeester van de Sint-Jacobskerk. Hij overleed op 16 mei 1711 maar enkele weken voordien doet hij een fundatie van twee stichtingen, enerzijds het godshuis O.L.V. Bijstand 23 maart 1711 en zestien dagen later de fundatie van het godshuis O.LV. Boodschap, Zakske 26-32

Het godshuis Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand was bestemd voor zes bejaarde en verarmde weduwen en was mogelijk een verderzetting van een oude fundatie Symoens van 1647. In oorsprong waren het zes huisjes rond een binnentuin met aan de straatzijde een blinde muur. De reden hiervan was dat men belastingen moest betalen als men licht binnentrok van langs de straatzijde. De toegang gebeurt via het barokke poortje. Pas in 1949 wordt de gesloten muur aan de straatzijde doorbroken door het aanbrengen van vensters. Bij de renovatie in 1994 werd het godshuis omgebouwd tot twee woningen en werd de bestaande kapel in één van de huisjes ingewerkt.

In de nis boven de toegangspoort zal door de eeuwen heen regelmatig een ander Mariabeeld hebben gestaan en niet steeds een O.L.V. van Bijstand. Sinds enkele jaren wordt deze nis geviseerd en wordt het Mariabeeldje regelmatig gestolen of door  vandalisme geteisterd. Laat ons hopen dat dit Mariabeeldje hier lang mag blijven staan en dat het Onbevlekt Hart van Maria steun en sterkte mag geven niet alleen aan de bewoners van dit pand maar ook aan alle mensen die hier even halt houden om in stilte te bidden tot dit Onbevlekt Hart en om bijstand te vragen in moeilijk dagen wat de esentie was van dit Godshuis sinds 1711.

Laat mij toe te eindigen met een woord van dank enerzijds voor E.H. Denaux voor de inzegening van dit beeld, aan de heer Pieters die zo bereidwillig was om dit beeldje in de nis te plaatsen, aan de groendienst van de stad voor het opnieuw plaatsen van het bloembakje onder de nis, maar anderzijds ook aan de stadsbeiaardier Wim Berteloot die met de Brugse beiaard het lied Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen boven Brugge liet weerklinken. Ik dank vooral de  zusters Maricolen  die zo bereidwillig waren om hun lokalen van de Welzijnsschakel 'Integraal'  ter beschikking te stellen en te zorgen voor de lekkere hapjes  De vrijwilligers van Integraal zetten zich op een concrete manier in om (kans)armoede uit te sluiten. Naast huiswerk- en studiebegeleiding ondersteunen ze anderstalige volwassenen bij het aanleren van de Nederlandse taal maar te plaatse zullen we zien en horen dat ze nog veel meer in petto hebben. Op naar Rozendal 5. Dank u.                                                            Willy De Four, secretaris BMS.