Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nieuwtje uit de Wollestraat

Inhuldiging op 07deci19 aan de Wollestraat 4, Brugge

Op zaterdag 7 december 2019 vond de inzegening plaats van het beeld van OV van Lourdes aan het huis Wollestraat 4, hoek Oude Burg. Na de inzegening en een dankwoord aan alle betrokkenen bood Brugge-Mariastad v. z. w. aan de buurtbewoners en sympathisanten een receptie aan. Daaraan voorafgaand, sprak de secretaris een rede uit. Hier volgt een korte samenvatting.

Het juiste kleedje voor O.-L-Vrouw

Zoals op de foto te zien is, werd het vorige beeld totaal anders gepolychromeerd. De kleuren zijn kitscherig, met een paars kleed, een blauwe mantel en op de muur wolken met een gele zon. Dat is totaal anders dan de iconografie. die voorgeschreven is voor een O.-L.-Vrouw van Lourdes. Deze blunder was Brugge-Mariastad al lang een doorn in het oog. De vereniging had bij de dienst Monumentenzorg een aanvraag gedaan voor subsidiëring om het beeld opnieuw te kunnen polychromeren. Maar omdat het geen kunstige herstelling betrof, werd dit initiatief niet aanvaard.

Het kostenplaatje van een herstel lag heel hoog. Immers het beeld moest worden weggenomen en daarvoor moest een stelling geplaatst worden. De goeie voornemens konden niet uitgevoerd worden. Tot … toen enkele maanden geleden er een plots stelling stond aan het woonhuis nr.4. Die diende voor schilderwerken aan de gevel..

Verkeerde voorstelling van OLV van Lourdes Correcte voorstelling van OLV van Lourdes

Restauratie door dhr. Rudy Desmedt

Na contact met de eigenares, mevrouw. Christiana Roelens, gaf deze toestemming voor een restauratie. De voorwaarde was dat Brugge-Mariastad alles zelf en op korte termijn zou regelen.

Dhr. Rudy Desmedt, conservator van het heiligenmuseum in Lissewege, was bereid op korte termijn de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Gelukkig viel het weer wat mee, nadat het een ganse week geregend had  en de schilderwerken stillagen. Daardoor moest de stelling blijven staan, want het was de bedoeling om de console en het baldakijn ook opnieuw te polychromeren (op het baldakijn zien we fruit en bloemen) in niet opvallende kleuren.

De iconografie van O.-L.-V. van Lourdes gaat terug op de beschrijving die Bernadette maakte van de vrouw die haar verscheen: een wit kleed en een witte sluier over het hoofd, een lichtblauw lint om de lenden, een rozenkrans om haar rechterpols, rozen op haar voeten, het hoofd schuin naar boven gericht, de handen in gebedshouding.

Het wonder te Lourdes

In 1858 verscheen de Heilige Maagd Maria 18 keer aan Bernadette Soubirous, een meisje van 14 jaar uit Lourdes.

Sindsdien is het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes één van ‘s werelds belangrijkste bedevaartplaatsen. Jaarlijks komen er miljoenen bezoekers en pelgrims van over de hele wereld. Ook in België was en is de devotie tot onze Lieve Vrouw van Lourdes zeer groot. Heel veel parochiekerken zijn toegewijd aan O. L. Vrouw van Lourdes, en er zijn meer dan duizend Lourdesgrotten, meestal publiek toegankelijk maar ook heel veel in privé bezit.

West-Vlaanderen staat bovenaan met 163 grotten, daarna volgt Antwerpen met 142, Oost-Vlaanderen met 139, Vlaams-Brabant met 112 en Limburg met 108.

Het patrimonium ‘Galerijen De Jonckheere’

Het diephuis Wollestraat 4 / Oude Burg is vermoedelijk gebouwd rond 1869  als verbouwing van een lagere barokgevel uit 1673, zie de jaarankers aan de gevel. (Bron: SAB bouwvergunning nr 140 bis/1869).

Het gebouw telt vier bouwlagen onder schilddak met drie verdiepingen en drie traveeën. De verankerde lijstgevel is bepleisterd en geschilderd en heeft een afgelijnde kroonlijst op klossen. Op de tweede verdieping in het midden is een balkonvenster met smeedijzeren leuning. Het huidige Mariabeeld (O .L .Vrouw van Lourdes) zal in 1869 in de nieuw gemaakte nis geplaatst zijn geweest. De verschijning van Maria in Lourdes in 1858 (11 jaar vroeger) was nog vrij actueel.

Begin 1950 en later wordt de Wollestraat gedomineerd door de grote meubelzaak, "Galerijen De Jonckheere". Jérome De Jonckheere koopt heel wat huizen in de Wollestraat om in te richten als winkel. Hij zelf woonde in nummer 16.

In maart 1967 doet Jérome De jonckheere een bouwaanvraag voor Wollestraat 4 en zijgevel Oude Burg voor het vervangen van de oude ramen met publiciteit op gelijkvloers door nieuwe ramen. 
Ook het herenhuis Wollestraat 25 (hier rechtover) wordt zijn eigendom.

Ter herinnering: in 1992 brak er brand uit in meubelgalerij De Jonckheere. De Kartuizerinnenstraat zag zwart van de rook. Volgens brandweercommandant Franky Gardin was het risico groot dat ook huizen in de Wollestraat getroffen zouden worden. Daarom werden andere korpsen ingeschakeld met hoogtewerkers om die enorme brand te bestrijden. Het bluswater kwam uit de reien.

 

Om te eindigen sprak de secretaris dank uit aan E.H. Denaux voor de inzegening van dit Mariabeeld, aan restaurateur Rudy Desmedt en aan mevr. Roelens voor haar vlotte medewerking met Brugge-Mariastad en een laatste dank aan onze stadsbeiaardier Wim Berteloot die zo bereidwillig was om deze inzegening te begeleiden met Marialiederen gespeeld op de Brugse beiaard.

Voor de volledige rede van onze secretaris, Willy De Four, klik hier.