Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Rede van Willy Defour, Brugge-Mariastad v.z.w.

Beste vrienden van Heemkring Dudzele en Brugge-Mariastad.

E.H. pastoor Carmino Bohez heeft zo pas het Mariabeeldje en het gerestaureertde kapelletje Brackx ingezegend  en we mogen fier en blij zijn dat er opnieuw een stukje geschiedenis geschreven wordt.

Het bijna uit het geheugen gewist tragisch ongeval van Alphonse Brackx van meer dan een eeuw geleden komt vandaag oopnieuw in de aktualiteit door het verdwenen kapelletje opnieuw een plaats te geven langs de openbare weg daar waar het oorspronkelijk stond. 111 jaar geleden werden de broers van Alphonse geconfronteerd met dit ongeval en zij vonden het hun plicht om ter ere van hun broer een kapelletje met Mariabeeld op de plaats van het ongeval op te richten.

Hun sterk geloof en vertrouwen in Maria heeft hen daarbij geholpen om hun verdriet te verwerken gesteund door de vele vrienden en voorbijgangers die hier hun medeleven kwamen betuigen door te bidden voor deze jonge man van 20.

Het toen opgerichte kapelletje was voor die tijd spectaculair en opvallend, geen typisch vlaams kapelletje maar wel een kapelletje met veel karakter, het doet enigszins wat Moors aan. Een vierkantig huisje afgedekt met op de top een kruis en de vier hoeken voorzien van een piramidevormig uitsteeksel.

Dhr. Dirk Pieters heeft ons de geschiedenis van het kapelletje geschetst en we mogen de Heemkring Dudzele danken voor hun initiatief om dit stukje erfgoed in ere te herstellen.

Aangezien Dudzele bij Groot-Brugge hoort werd de vzw Brugge-Mariastad gecontacteerd enerzijds om wat info te geven omtrent de aanpak van de restauratie omdat wij al wat ervaring op dit gebied hebben en anderzijds met de vraag of de

vereniging voor een aangepast Mariabeeld kon zorgen.

Brugge-Mariastad heeft vanuit de reserve een drietal beelden geselecteerd die qua afmetingen in het kapelletje konden geplaatst worden

Na overleg werd gekozen voor een staande Maria met Kind.

Het beeldje staat op een achthoekig sokkeltje en Maria staat op een halve zilverkleurige bol, als voorstelling van de aarde. Zij draagt een zwierig gedrapeerd  kleed in bois de rozekleur met daarboven een blauwe mantel en een beige sluier op het hoofd. Haar lange haren zijn duidelijk zichtbaar. Zij heeft een vrij jong en smal aangezicht met een ietwat spitse neus. Zij kijkt met neergebogen hoofd naar haar kindje.

Het naakte Kindje Jezus heeft een zittende houding in de armen van zijn moeder, de rechterarm van Maria omarmt het Kindje en beschermt het enigszins met haar sluier tegen de kou. Het kindje Jezus, afgebeeld met veel kroezelhaar, geniet intens van de nabijheid van zijn moeder en straalt dit uit door met zijn linkerhand  de kin van Maria te aaien. De relatie moeder-kind is teder uitgedrukt met armgebaren en de neerwaartse blik.

Het is een eenvoudig mooi beeldje passend voor deze landelijke gemeente, een Mariabeeld zonder veel pracht en praal en zonder veel attributen zoals een kroon  en scepter.

Het Mariabeeld is weersbestendig, in gegoten composietbeton en achteraf

gepolychromeerd. Het kapelletje staat hier op een goedgekozen, zichtbare en veilige plaats toegankelijk voor de inwoners van Dudzele en voor de vele passanten en toeristen die hier voorbijkomen en ik hoop dat het in deze omstandigheden nog een lang leven mag leiden.

Laat mij toe te eindigen met een woord van dank, aan E.H. Carmino Bohez voor de inzegening en ook aan allen hier aanwezig om deze viering bij te wonen.

Namens de voorzitters van beide verenigingen, voor de Heemkring Dudzele dhr. Dirk Pieters en voor Brugge-Mariastad dhr. Martin Formesyn nodig ik jullie als secretaris van Brugge-Mariastad graag uit voor een drankje en een hapje hier ter plaatse.

Ik dank u