Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Rede bij inhuldiging Sint-Clarastraat 141 op 08dec18

Beste vrienden van Brugge-Mariastad, sympathisanten en buurtbewoners,

Het is een traditie geworden dat BMS steeds een Mariabeeld inzegent op een mariale feestdag. Vandaag is weer zo'n dag : 8 december, feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Alvorens in te gaan op de iconografie en de herkomst van het beeld wil ik wat meer uitleg geven over Maria Onbevlekt Ontvangen.

Vaak wordt deze titel verkeerd verstaan en toegepast op het feit dat Maria zonder tussenkomst van een man zwanger raakte van Jezus Dit gebeuren wordt echter aangeduid met de term 'maagdelijke geboorte' en niet met Onbevlekte Ontvangenis.

Omdat Maria uitverkoren was de moeder van Jezus te worden, werd ze zonder erfzonde geboren, sterker nog, reeds vanaf het moment dat ze werd ontvangen in de schoot van haar moeder, is ze gevrijwaard gebleven van de zonde. Ze is dus Onbevlekt Ontvangen in de moederschoot. Zo gelooft de Christenheid.

Vroegchristelijke legendes vertellen er al over. De ouders van Maria waren Joachim en Anna. Het waren rechtschapen, gelovige joden. Maar ze konden geen kineren krijgen. Dat werd in die tijd gezien als een straf van God. Vandaar dat de priester het offer van Joachim weigerde. Beschaamd trok hij zich terug onder de herders van Bethlehem. Ondertussen maakte Anna te Jeruzalem zich ongerust. Vanuit de hemel werd een engel gezonden naar elk van beiden. Hij beloofde hun dat zij een bijzonder kind zouden krijgen.Ze troffen elkaar bij de Gouden Poort te Jeruzalem. Die ontmoeting wordt in de christelijke traditie gezien als het moment waarop Anna in verwachting raakte van Maria. Dat is dus ook het moment van Maria's Onbevlekte Ontvangenis

Alhoewel dit geloof al zeer oud is onder de christenen, werd het in de Katholieke kerk pas op 8 december 1854 door Paus Pius IX als dogma uitgeroepen.

In Jeruzalem staat een kerk ter ere van Maria's geboorte, ingewijd op 8 september. Omdat Maria's conceptie in de moederschoot negen maanden vóór haar geboorte ligt, werd de feestdag van Maria Onbevlekt Ontvangen dientengevolge 8 december.

Men neemt wel aan, dat Maria stierf in het jaar 48 op 64-jarige leeftijf. Op het moment van Jezus' geboorte moet zij zestien jaar oud geweest zijn. Dat is niet onwaarschijnlijk. Haar Onbevlekte Ontvangenis zou dan in het jaar 17 vóór Chr.  geplaatst moeten worden.

Op deze feestdag hebben  wij hier vandaag een Mariabeeld ingezegend :

'een staande Maria met een slapend kindje'.

Het is een slanke Maria getooid met een lang modern kleed voorzien van evenwijdige horizontale lijnen. Het is een strak aangesloten kleed zonder halsuitsnijding. Maria is afgebeeld met lange haren die goed zichtbaar zijn en naar achter zijn weggetrokken en daar bedekt met een kleine sluier.

Zij houdt het Kindje stevig vast en ondersteunt het met beide armen terwijl het slaapt met zijn hoofdje leunend tegen haar borst.

Het kindje is fijn uitgebeeld met een ruime haardos met links zichtbaar een streepje in het haar. De vingers en de teentjes zijn minutieus weergegeven.

Het Kindje Jezus houdt met beide handen een tamelijk grote duif vast, symbool van de vrede. Dit simpel, modern en eenvoudig Mariabeeld trekt onze aandacht door de stille, innerlijke rust die het uitstraalt.

Dit beeldje is een schenking van mevr. Laport Liliane uit Brasschaat. Het beeldje heeft jarenlang in een nis langs de Bredabaan te Schoten gestaan maar na het overlijden van haar man in 2008 heeft zij het meegenomen naar Brasschaat en dit eind 2017 aan Brugge-Mariastad geschonken.

De datering is begin 20 ste eeuw, witte natuursteen, het staat op een zwarte marmeren sokkel, een totale hoogte van amper 30cm maar perfect om in zo'n kleine nis, een bovenlicht, te plaatsen.

Laat mij toe te eindigen met een woord van dank aan Mevr. Laport Liliane voor de schenking van dit beeldje, aan E.H. Denaux voor de inzegening en aan alle aanwezigen om deze viering bij te wonen.

In naam van Brugge-Mariastad nodig ik jullie dan ook graag uit voor een drankje en hapje hier op het nabij gelegen pleintje.

Ik dank u

Willy De Four                                                                                                       Secretaris Brugge-Mariastad vzw