Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


 

 

 

Speciale voorintekening: € 17,00
tot 9 november 2020

 

 

 

 

Naam en voornaam:  ……………………………………………

 

Adres: …………………………………………………................

 ..............................................................................................   

               

Telefoon: ..................................................................................

 

E-mail:  ………….……………………………………...................Datum:                            Handtekening:

............                           ................................
 

 

 

Formulier vóór 9 november opsturen naar:

Brugge-Mariastad vzw, 

Molenstraat 138,

8310 Assebroek

of uw bestelling mailen naar willydefour@skynet.be

 

Schrijf 17,00 € over op de rekening van
xxxxBrugge-Mariastad vzw, Molenstraat 138, 
xxxx8310 Assebroek

BE40 7330 4786 3163
met vermelding: BMS nieuwe uitgave 2020

en uw naam en adres

Uw betaling geldt als voorintekening.

______________________________________________________________________

Afhaling bestelling op zaterdag 21 november 2020 bij de zusters Maricolen, Oude Zak 34 - 8000 Brugge
van 10.00 - 12.00 u  en van 14.00 - 17.00 u