Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Goed nieuws voor onze sponsors

Extra voordeel:

De regering heeft het fiscaal voordeel voor giften opgetrokken van 45 naar 60%!

Deze gunstige maatregel is tijdelijk. Zij ging in op 23 juli 2020 en zal een einde nemen op 31 december 2020.

Ook sponsorende bedrijven komen in aanmerking voor dit extra voordeel.

 

Concrete betekenis van deze maatregel:

Het percentage van de belastingvermindering voor giften is tijdelijk verhoogd van 45% naar 60%.

Een gift van 100 euro aan een Herita-​projectrekening kost de schenker dus in realiteit 40 euro, aangezien die 60 euro via de belastingen kan recupereren.

Een gift van 40 euro kost de schenker bijgevolg slechts 16 euro.

 

Hoe gebruik maken van dit voordeel?

Wenst u gebruik te maken van deze tijdelijke maatregel, dan klikt u hier.

 

Bronnen:

Persbericht FOD Kanselarij van de Eerste Minister d.d. 12 juni 2020

Publicatie Belgisch Staatsblad d.d. 23 juli 2020

Website Kamer van volksvertegenwoordigers