Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Brugge-Mariastad vzw draagt het mariale erfgoed van Brugge een warm hart toe. Haar leden hebben niet enkel oog voor lege gevelnissen die een beeld verdienen of beelden waarvoor een restauratie welkom zou zijn, maar ze zijn ook opmerkzaam voor particuliere initiatieven die getuigen van dezelfde bekommernis.

Springt een bijzondere verwezenlijking in het oog, dan drukt de vereniging haar appreciatie daarvoor graag uit door het toekennen van een pluimpje.

Brugge-Mariastad  geeft een Pluim …

aan Johannes Allewaert, eigenaar en uitbater van hotel "Bourgoensch Hof", gelegen aan de Wollestraat 35 (kant binnenplein Bourgoensche Cruyce).

(augustus 2021)Bij het herschilderen van alle gevels van het pand suggereerde schilder Jeroen Vanoverberghe (van Verfwerk) ook het Mariabeeld boven de passage ‘Bourgoensche Cruyce’ een opfrisbeurt te geven en ging de eigenaar meteen op het voorstel in. De verflaag op het gipsen beeld was afgebladderd en ook kleine afgebroken stukjes gips vroegen om herstelling.

Na behandeling en herschildering in het atelier, prijkt het beeld sinds kort met duidelijk herkenbare kleuren in de frisse witte gevel, kant binnenkoer van de doorsteek. Het stelt een staande madonna voor, met Jezuskind op de linkerarm en lelie in de rechterhand (symbool van zuiverheid) en is zo’n 50 cm hoog.

Het beeld is moeilijk te dateren en toont een klassieke weergave zonder uitgesproken stijl, maar naar alle waarschijnlijkheid is het 20ste-eeuws. Op gedateerde oude foto’s (1932) en prenten is weliswaar telkens een beeld in de nis te zien, maar onvoldoende scherp om uit te maken of dit het huidige beeld is. Lezers die eigen fotomateriaal hebben dat hierover meer duidelijkheid kan geven, kunnen hun informatie bezorgen aan de heer Allewaert (via de balie van het hotel Bourgoensch Hof) of contact opnemen met Brugge Mariastad (secretaris Willy De Four - 050 37 70 75).

Johannes Allewaert: “Ik vind het gewoon normaal dat we bij de schilderwerken ook aandacht hebben gegeven aan het beeld. Brugge verdient dit; het is mijn eigen kleine bijdrage en ik hoop dat ik hiermee anderen mag inspireren om Maria- of andere heiligenbeelden aan hun gevel de zorg te geven die ze verdienen. Met een enthousiaste houding tegenover dit bijzondere aspect van Brugges religieuze erfgoed, kunnen we er samen voor zorgen dat het de waardering en de behandeling krijgt die het verdient.”

MDJ

Brugge-Mariastad  geeft een Pluim …

voor de grondige opfrissing van de nis met beeld op de hoek van Lane 19 en de Zevensterrestraat.

(december 2018)

Blikvanger, hoek Zevensterrestraat en Lane
Beeld en nis met bloembakje

Bij de renovatie van de woning gelegen op de hoek van de Lane en de Zevensterrenstraat besteedde de eigenaar ook alle zorg aan de beeld nis en het Mariabeeld die de hoek sieren. Het geheel  ziet er weer fris uit: tegen een hemelsblauwe achtergrond staat het stenen beeld van Maria met het Kind, stralend wit en met gouden kroon.

Het pluimpje gaat ook richting Stad Brugge: de groendienst plaatste op vraag van de eigenaar en de BMS vzw de haken terug, waardoor elk jaar vanaf de meimaand het vertrouwde bloembakje onder de nis kan aangebracht worden.

Het Mariabeeld bevindt zich in een minder druk bewandelde buurt van de stad, maar is beslist een ommetje waard. Het is ook dank zij zulke ommetjes dat de leden van Brugge-Mariastad, met een oog voor alles wat Brugge terecht Mariastad laat noemen,  geslaagde realisaties op het spoor komen.

MDJ


Brugge-Mariastad  geeft een Pluim …

Op 11 januari 2019 was er een pluim voor de initiatiefnemers van ingrepen aan en rond het kapelltje  aan de Annuntiatenstraat 12 (hoek Biddersstraat): het aangereden kapelletje werd hersteld, er werd een nieuwe lantaarn aangebracht en ter voorkoming van aanrijdingen werd een stootpaaltje aangebracht.

Marc Desmet en Mia Bonte verleenden als eigenaars van het pand hun medewerking, mevrouw Lems gaf opdracht voor het maken van de lantaarn, en de stad Brugge plaatste het paaltje.


Brugge-Mariastad  geeft een Pluim …

Op 26 oktober 2018 was er een pluimpje voor mevrouw Degrave, die als eigenaar van het pand Oostmeers 83 verlichting liet aanbrengen bij het beeld in de vernieuwde nis.


Brugge-Mariastad  geeft een Pluim …

Een eerste pluimpje werd op 28 september 2018 uitgereikt aan de heer Luc Van Parys die als eigenaar het Mariabeeld aan de gevel van Hoogstuk 20 liet opfrissen.