Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Oosterllingenplein 4, hk GoudenHandrei 1
Annuntiatenstraat 12; brandende lantaarn
Haarakkerstraat 30
't Onze Vrowtjie an mien fasaade

DOEL VAN BRUGGE-MARIASTAD

Brugge-Mariastad is een v.z.w. (‘vereniging zonder winstbejag’). Het statutaire doel van onze vereniging is de bewaking van erfgoed in de openbare ruimte van Brugge. Dit erfgoed bestaat uit Maria- en andere heiligenbeelden, hun nissen en hun kapellen die zich bevinden in en aan de straatgevels van gebouwen in de historische binnenstad. 

Dit patrimonium is zeer uitgebreid. In de Brugse binnenstad zijn er meer dan driehonderd Mariabeelden en een honderdtal andere heiligenbeelden. De behoefte aan onderhoud, restauraties en vernieuwingen is dan ook erg groot. Om daaraan te verhelpen, zoekt Brugge-Mariastad subsidies bij overheden en giften bij het publiek. Schenkingen  in de vorm van weersbestendige beelden zijn eveneens welkom.

Tevens willen wij dit erfgoed voor het publiek beter ontsluiten. Wij organiseren stadswandelingen en wij verstrekken informatie door folders te verspreiden. De inhuldiging van een gerestaureerd of nieuw beeld en het plaatsen van gedenkplaten past eveneens in dit kader. Daarnaast houden wij ook een inventaris bij van deze beelden en de toestand waarin zij verkeren. Een overzicht daarvan zullen wij opnieuw publiceren in een derde uitgave van ons zeer succesvolle boekje, ’t Onze Vrowtjie an mien fasaade (126 blz.). In deze uitgave wordt ook aandacht gegeven aan de iconografie en voorgeschiedenis van deze beelden. 

Om dit erfgoed beter bekend te maken bij het publiek, brengen wij deze website online. Wij zullen deze site geleidelijk uitbouwen en hopen hiermee de informatieverstrekking over dit stukje erfgoed te optimaliseren. 

erfgoedvereniging Herita Brugge-Mariastad